Lavi m. “My life”

Si ‘w panse la vi m se où ki gidon kondwi m bien pou m pa frape lot moun nan la ri “lanmou”, si basin stress mwen se où menm pa kite m plonge trop fon ladanl pou m mwen pa neye.

Si ou se mache kote yo vann tret, malpalan, ipokrit, egoyis, lang long, ak anpil lot move prodwi lavi m pa expoze nan mache saa. Paske mwen pap janm vann paske mwen pa youn nan prodwi sa yo ou gen sou tab ou nan mache w la.

Si’w se chemin fenwa kote ki pa janm jwen limye vérité, prospérité, sagesse, lanmou, intégrité, honnêteté, mwen pap janm mache nan menm chimen avew paske mwen se tout saw sot tande la yo

Siw pa eskalye succès la vim pa fose m monte ladanl apre pou pa pouse m jeté m anba paske ou pa janm kwe nan moun kap fe efo ou toujou la pou detwi tout sa kap grandi tout sa ki we kle e tout sa ki anbrase succès ak reyisit

Si’w se yon move tè menm si yo ta simenm nan lavi w, menm si m ta pouse map mouri kanmenm paske mwen pap jwen lanmou kom angre afeksyon kom dlo sagesse kom bon e move zeb pou m ka grandi, pou m pa mouri, pou m ka bay bon fri nan sezon lan, pou w ka recolte yon bon recolt

 

Eliou4evere@ Pa trop alez kow !!!

And Enise!

Love who you are

I want  to be who I am

I don’t want to change that for nobody

I love who I am

I am happy being who I am, nothing can change that No matter what life throws at me, I will always be happy with the life God gave me

Life can be very difficult at times I learned not to give up as a woman I must embrace my root understand why am I here on earth I will not let color define who I am

Love who you are

#troughyourworld.