Lavi m. “My life”

Si ‘w panse la vi m se où ki gidon kondwi m bien pou m pa frape lot moun nan la ri “lanmou”, si basin stress mwen se où menm pa kite m plonge trop fon ladanl pou m mwen pa neye.

Si ou se mache kote yo vann tret, malpalan, ipokrit, egoyis, lang long, ak anpil lot move prodwi lavi m pa expoze nan mache saa. Paske mwen pap janm vann paske mwen pa youn nan prodwi sa yo ou gen sou tab ou nan mache w la.

Si’w se chemin fenwa kote ki pa janm jwen limye vérité, prospérité, sagesse, lanmou, intégrité, honnêteté, mwen pap janm mache nan menm chimen avew paske mwen se tout saw sot tande la yo

Siw pa eskalye succès la vim pa fose m monte ladanl apre pou pa pouse m jeté m anba paske ou pa janm kwe nan moun kap fe efo ou toujou la pou detwi tout sa kap grandi tout sa ki we kle e tout sa ki anbrase succès ak reyisit

Si’w se yon move tè menm si yo ta simenm nan lavi w, menm si m ta pouse map mouri kanmenm paske mwen pap jwen lanmou kom angre afeksyon kom dlo sagesse kom bon e move zeb pou m ka grandi, pou m pa mouri, pou m ka bay bon fri nan sezon lan, pou w ka recolte yon bon recolt

 

Eliou4evere@ Pa trop alez kow !!!

And Enise!

3 thoughts on “Lavi m. “My life”

  1. Eliassaint Richardson says:

    Chak fwa mwen text la mwen mande bonDye benediksyon paske inspiration yo se nan li yo soti ,,, e kwe m lap ba nou anpil anpil lot toujou Eliou4evere@

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s