Yon ti mo


Yon ti mo, anpil fwa li konn dous se le mwen chita map pale avew pou map diw, tout sa ki soti nan fon kem. Ou se tout sa ki fém bien tout sa ki fém souri ki fém bliye tout probleme ak sousi mwen yo. Ou se sous bonè m fre ki fleri sou kem, ou se sel machin le m monte mwen pa anvi desan.

Parol dous tankou lem diw nou se 2 pijon nou se lanmè ak pwason nou se vag ak rivaj

Li konn anmè se le map diw ou se mache anba. Le map diw kew se fatra nan kwabosal, li konn pike tankou le map diw ou se dlo sal nan rigole ou se òfelin pòtay leogan , ou se rad sal kay moun fou.Parol fatal se le map diw ou se pitit 2 fanm fe, ou se mange kochon.

Yon ti mo li konn few bien se le map diw parol ki few souri Chak jou parol kife w santi w ou se tout sa yon rein pa ye. Se le map diw mwen vle w pou lespri m sa kom pat yè pouli.

Yon ti mo, se Chak fwa map diw yon ti parol ki ka fe g w koule dlo la rivye pa koule. Tankou le map diw ou se sel parol ki pap janm soti nan bouch mwen, ou se mange depi w dormi mwen paka pran sant ou. Ou se sel pafin depi m mete w tout chien ap estenen.
Yon ti mo, se lè m fin jape epi ou anbrase m. Yon ti mo, se lè m diw yon parol ki pa menm jan ak lot yo ou pa reponn. Yon ti mo.

Eliou4evere@
Pa trop alez kow

Le 27 Mars 2019

3 thoughts on “Yon ti mo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s