Meditation 2

Le m ap tandé melodi sa mwen bliye sim-lòm, lespri m antre nan yon mariaj ak nati a, e tout sa ki bo kote m. Kri kè m pifo pase gro bri tout moun ap tande ki briye tet yo.

Lè lespri m trist se nanm mwen ki frémi pandan m pa strese.

Touman m ka anpil, lespri m pa dwe boulvèsé paske konsians mwen dwe toujou anpè.

Bon tande parol nan bouch, se komsi problème pa pouli . Kè m konn anvi rete se lè nanm mwen ak lespri m divòsé. Paske tristès ak stress se konseye yo.

Pou mariaj lespri dire Fok toujou gen kè kontan , boulvès, stress, tristès pa dwe rete nan tet ou. Médite sou parol sa yo pandan wap amonize tout fos ak enègi ki nan nati a, ak espri e kò. Kwe m wap konn Dye ak dye.

By. Eliou4evere

3 thoughts on “Meditation 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s